Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem przed składaniem zamówień online

Internetowa kwiaciarniatatarak.pl prowadzona jest przez firmę: Kwiaciarnia Tatarak Dorota Żak z siedzibą przy ul. R.Traugutta 24/1 identyfikująca się numerami NIP 6691346022 oraz REGON 330383847

 1. Kwiaciarnia Tatarak prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarniatatarak.pl lub przez telefon.
 2. Dostawy kwiatów na terenie Koszalina i okolic realizowane są przez kuriera kwiaciarni do drzwi pod wskazany adres tylko w dniach i godzinach pracy kwiaciarni.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie kwiaciarniatatarak.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy.
 4. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez kwiaciarniatatarak,pl produkty. O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Promocje nie łączą się.
 5. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad.
 1. Szczegółowe zasady i terminy doręczeń określone są w terminach realizacji.
 2. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, na numer telefonu podany w zamówieniu zostanie wysłana informacja o sposobie odbioru przesyłki. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią w ciągu 3 dni. zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i w pełni opłacone przed ponownym doręczeniem.
 3. Przesyłki do szpitali, hoteli, firm, banków i innych budynków użyteczności publicznej, doręczane są do recepcji lub sekretariatu. Zamówienia doręczane z okazji ślubów mogą być przekazywane obsłudze wesela.
 4. Kwiaciarnia realizująca zamówienie zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający wyraźnie zaznaczy w treści zamówienia, że nie wyraża na to zgody.
 5. kwiaciarniatatarak.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówienia lub z innych przyczyn nieleżących po stronie kwiaciarnitatarak.pl W wyżej wymienionych przypadkach kwiaciarniatatarak.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami zamówionych produktów oraz dostawy
 6. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 7. Zmiany w zamówieniu lub jego anulacji można dokonać telefonicznie, lub przez e-mail, na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 9. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeżeli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 72 godzin od terminu doręczenia.
 1. kwiaciarniatatarak.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu na produkt zbliżony, po konsultacji z zleceniodawcą.
 2. kwiaciarniatatarak.pl zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takiej sytuacji klientowi przysługuje zwrot lub możliwość wymiany na inny produkt. Właściciel serwisu internetowego kwiaciarniatatarak.pl,zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności
 3. Serwis kwiaciarniatatarak.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanych podczas procesu składania zamówienia oraz rejestracji konta adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Kwiaciarniatatarak.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 5. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej kwiaciarniatatarak.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin określa zasady zakupów w kwiaciarniatatarak.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz na wszystkich podstronach, do których w powyższych punktach znajdują się odniesienia.
Menu